Finansijski rezultati kompanija koje ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10

Montenegroberza je na osnovu šestomjesečnih finansijskih iskaza emitenata za 2020. godinu, pripremila analizu poslovanja kompanija, čije akcije ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10. Predmet analize su bili sljedeći finansijski pokazatelji: Poslovni prihodi kompanija; Neto rezultat; EBITDA;  Zarada po akciji.

Posmatrajući poslovne rezultate najreprezentativnijih crnogorskih kompanija,  koje čine sastav indeksa MNSE10, dobijamo podatak da su ukupni poslovni prihodi na kraju drugog kvartala 2020. godine iznosili 264.508.009, što je za oko 16,27% manje u odnosu na isti period prethodne godine.

1. Poslovni prihodi

U sljedećoj tabeli dat je prikaz  poslovnih prihoda, koji su ostvarile kompanije:

Sveti Stefan hoteli AD Budva su registrovani 05.08.2019. godine kao društvo izdvojeno iz HTP Budvanska rivijera i iz tog razloga ne postoje uporedni podaci za 2019.godinu

Povećanje poslovnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine, bilježe samo kompanije:

  • Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica (PREN), čiji su poslovni prihodi za šest mjeseci godine veći za 21,04% u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine;
  • Luka Bar AD Bar (LUBA), čiji su poslovni prihodi za šest mjeseci 2020. godine veći za 12,47% u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine.

U  nastavku je prikazano učešće kompanija, koje čine korpu indeksa MNSE10 u ukupnim poslovnim prihodima, koji su ostvareni za period od šest mjeseci 2020. godine.

Učešće kompanija koje čine sastav indeksa MNSE10 u ukupnim poslovnim prihodima za šest mjeseci 2020. godine

2. Neto rezultat

Ukupan neto rezultat, deset blue chip kompanija iz indeksne korpe MNSE10,  za šest mjeseci 2020. godine, iznosio je  -2.223.373 .

U istom periodu prethodne godine, neto rezultat deset kompanija, koje su ulazile u sastav indeksa MNSE10, iznosio je 9.567.541 .

Evidentno je da je  na kraju drugog kvartala 2020. godine,  došlo  do pada  ostvarenog neto rezultata kompanija,  koje čine indeks MNSE10 u iznosu od  123,24 %,   u odnosu na  isti period 2019. godine.

U sljedećoj tabeli dat je prikaz neto rezultata kompanija koje ulaze u sastav indeksa MNSE10 za šest mjesci 2020. godine:

Neto rezultat kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 za šest mjeseci 2020. godine i njihova procentualna promjena u odnosu na prethodnu godinu

Najveću apsolutnu neto dobit za pola godine u 2020. godini ostvarile su kompanije:

  • Crnogorski elektroprenosni sistem (PREN), u iznosu 278.606 
  • Elektroprivreda Crne Gore AD (EPCG), u iznosu 140.854 

U odnosu na uporedne podatke za isti period 2019. godine, povećanje neto rezultata bilježe kompanije:

  • Crnogorski elektroprenosni sistem (PREN), koja bilježi povećanje u iznosu od 244,02%
  • Luka Bar AD Bar (LUBA), koja bilježi povećanje u iznosu od 102,92%

3. EBITDA

Na osnovu iskaza o ukupnom rezultatu emitenata, u nastavku je analiziran rezultat prije kamata, poreza i amortizacije za šest mjeseci 2020. godine:

EBITDA kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 za šest mjeseci 2020. godine i njihova procentualna promjena u odnosu na prethodnu godinu

4. Zarada po akciji

U nastavku je prikaz kompanija iz indeksa MNSE10, koje su u prvih šest mjeseci 2020. godinie zabilježile zaradu po akciji:

Zarada po akciji zabilježena je kod šest kompanija, a najveća su ostvarili emitenati:

  • Crnogorski elektroprenosni sistem (PREN) sa zaradom po akciji u iznosu od 0,0430 €
  • Sveti Stefan hoteli (SSHO) sa zaradom po akciji u iznosu od 0,0379 
  • Jugopetrol AD Podgorica (JGPK) sa zaradom po akciji u iznosu od 0,0260 

Berzanski indeks MNSE10

Izdvajamo kretanje indeksa MNSE10 za šest mjeseci 2020. godine u poređenju sa istim periodom u 2019. godini:

U odnosu na isti period u prethodnoj godini, na dan 30.06.2020. godine indeks MNSE10 bilježi pad od 12,28 % i ostvaruje vrijednost od 710,19 procentnih poena.

Izvor: Bankar.me

Read Previous

Hoće li se “Nikola” pretvoriti u jednu od najvećih prevara u istoriji berze?

Read Next

Šta treba da znate o “Ant Financial”, potencijalno najvećem IPO-u u istoriji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *